Ungedeltagelse – endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?, Konference, CEFU den 25. november 2020 i København

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt, der har fulgt seks udviklingsprojekter, sætter konferences fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører.

Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld deltagelse, der gør en forskel for unge.

Emnerne på dagen vil bl.a. være:

  • Facilitating youth participation: Concepts, Challenges and Contradictions
  • Nye veje til deltagelse: centrale opmærksomhedspunkter og konkrete tilgange i arbejdet med at fremme børn og unges deltagelse
  • Hvornår gør deltagelse en positiv forskel for børn og unge – erfaringer fra praksis
  • Hvordan kan unges perspektiver bringes i spil, og hvilken understøttelse kræver det af professionelle?
  • De unges perspektiv som pejlemærke i det sociale arbejde: hvorfor og hvordan?
  • Deltagelse, utopier og lidt om fænomenet ”at have det godt”

 

Arrangør: Center for Ungdomsforskning, CEFU

Dato: 25. november 2020, kl. 9-16

Sted: Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Pris: 2595 kr., inklusive forplejning og bog for ikke-medlemmer af CEFU, medlemmer har 10 gratis pladser, hvor der kun betales 400 kr. for forplejning. Ved flere deltagere er prisen 1995 kr. pr. deltager.

Tilmeldingsfrist: 20. november

Program og tilmelding