eVejledningskonference2020
Videnscenter artikel

Kommunikation på digitale vilkår – vejledningens muligheder online, eVejlednings årskonference den 8. oktober 2020, digitalt

eVejlednings årlige konference har fokus på, hvad det har betydet for vejlederen og de vejledte, at al kommunikation blev digital tilbage i marts.

Hvad skete der med kommunikationen? Hvordan foregik omstillingen fra analog til digital vejledning? Kan en mentaliserende tilgang anvendes i vejledning på digitale vilkår? Hvad vil vores fælles digitale erfaringer betyde for vejledningen på længere sigt?

Dagen vil være opdelt i fire blokke med overskrifterne:

  • Blok 1: Sproget, når vi kommunikerer online
  • Blok 2: Erfaringsudveksling med kommunikation på digitale vilkår
  • Blok 3: Mentalisering i vejledningen
  • Blok 4: Afslutning

Oplægsholdere vil være Lasse Balleby, cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og forfatter hos Dansklærerforeningen og Christina Fogtmann, ph.d. og lektor fra Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet. Repræsentanter fra KUI/UU, Studievalg og TEC vil dele deres erfaring med at vejlede, når vejledningen kun kan være online.  Jesper Sigaard Hansen, adjunkt ved VIA og eVejleder, vil aftunde dagen med et reflektorisk oplæg om fremtidens vejledningslandskab.

Arrangør: eVejledning, Styrelsen for It og Læring

Dato: 8. oktober 2020, kl. 8.45 - 14.30

Sted: Online deltagelse

Pris: Kr. 200, eksklusive moms

Målgruppe: For vejledere med interesse for vejledning på digitale medier

Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020

Program og tilmelding